Naprave, ki povzročajo industrijske emisije

Vprašanje:

Podjetje ima OVD po 82. členu starega ZVO (za predelavo nenevarnih odpadkov) , in izvaja obratovalni monitoring za industrijske odpadne vode. Ali po novem ZVO-2 spadamo med naprave, ki povzročajo industrijske emisije (v vodo)? Podjetje ne dela z nevarnimi snovmi, vendar pa predobdeluje odpadke za sežig. Pri predobdelavi nastane odpadek 19 12 12. Ali moramo pripraviti izhodiščno poročilo?

Glede na dovoljenje za predelavo odpadka 19 12 12 (odpadek nastane pri predelavi različnih odpadkov, predvsem plastike in mešane komunalne embalaže 15 01 06), odpadek gre v sosežig (npr. v Salonit Anhovo) – ali podjetje spada med napravo, ki lahko povzroči onesnaženje večjega obsega? Ali spadamo v področje uporabe BAT?

Odgovor:

Za ogled vsebine se morate
brezplačno registrirati ali prijaviti v svoj račun.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.