Vprašanja in odgovori

19. 1. 2022

Obravnava naplavin iz akumulacijskih jezer

Kam lahko odlagamo naplavine iz akumulacijskih jezer v Sloveniji? Je to že urejeno z novo Uredbo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 1. 2022

Interna hramba elektronskih evidenčnih listov

Je treba elektronske evidenčne liste hraniti tudi interno, čeprav so načeloma vsi shranjeni v IS Odpadki?Lahko imamo v primeru inšpekcijskega pregleda kakšne težave, če tega ne bi imeli?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

10. 1. 2022

Poročanje o plastičnih vrečah, če so te surovina

Kot proizvajalec fleksibilne plastične embalaže uvažamo osnovne materiale (polietileni) neposredno.Polietileni so v obliki granul, zapakirani v 25 kg plastičnih (polietilenskih) vrečah, vreče pa so zložene na lesenih paletah ter ovite z ovojno raztezno plastično haubo.Na vhodu v proizvodnjo se odstrani transportna embalaža (paleta, hauba), vreče z granulatom pa ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

30. 12. 2021

Gradbeni odpadki in evidenčni list

Kako je zakonsko opredeljeno ravnanje z gradbenimi odpadki kot sekundarno surovino: ali za gradbene odpadke, ki se bodo uporabili kot sekundarna surovina potrebujemo najprej evidenčni list o ravnanju z odpadki? Če nam izvajalec reče, da bo npr. del gradbenih odpadkov uporabil kot sekundarno surovino, za to potem ne rabimo evidenčnega ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

27. 12. 2021

Obveza pooblaščenca za varstvo okolja v primeru predelave nenevarnih gradbenih odpadkov

Ali mora imeti predelovalec nenevarnih gradbenih odpadkov na premični napravi, ki deluje v kamnolomu in za katero je potrebno pridobiti OVD, pooblaščenca za varstvo okolja po 30. člen ZVO?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 12. 2021

Pridobitev izjave o skladnosti

Za katero embalažo moramo kot podjetje pridobiti izjavo o skladnosti za embalažo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 12. 2021

Evidenčni list za gradbene odpadke v okviru vzdrževalnih del

Je potreben evidenčni list v primeru gradbenih odpadkov, ko gre za vzdrževalna dela? Gradbeni izvajalci se pogosto izgovarjajo, da nam bodo posredovali evidenčni list z našega gradbišča, ko se jim bo nabralo dovolj odpadkov še iz drugih gradbišč. Kako je s tem?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

24. 11. 2021

Dovoljenje za predelavo gradbenih odpadkov

Imamo 6000 m2 zemljišča, na katerem bi želeli narediti separacijo ali deponijo za gradbeni material. Ta parcela ni vpisana kot zazidljivo zemljišče, niti kot kmetijska površina. Katero dokumentacijo potrebujemo, da vložimo vlogo za pridobitev dovoljenja za predelavo gradbenih odpadkov oz. kakšen je postopek za pridobitev takšnega dovoljenja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

15. 11. 2021

Odpadki pri izvedbi gradbenih del

Pri izvedbi gradbenih del zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta naletimo na:- pohištvo in opremo (mize, stoli, omare, regali …);- sanitarni material (lijake, školjke, banje, armature);- drugo opremo (ogrevalno opremo, radiatorje, bojlerje, dvigala ventilatorje, prezračevalno opremo, zvočnike, svetilke);- stavbno pohištvo (zastekljena okna in vrata z okovjem).Ali zgoraj našteto ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

05. 11. 2021

Upoštevanje "posušenega" materiala v letnem poročilu

V skladišče smo kot zbiralci prejeli okoli 10 ton materiala. Sedaj ga je v skladišču samo še 8 ton. Domnevam, da se je posušil. Zanima nas, kako to upoštevamo pri letnem poročilu (za zbiralca). Se da to kam vpisati oz. kaj lahko naredimo v tem primeru?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.