Vprašanja in odgovori

07. 6. 2021

38. člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

V podjetju smo v dilemi pri praktični izvedbi 38. člena.V 38. členu uredbe je navedena obveznost proizvajalca, ki samostojno izpolnjuje PRO, da seznani vsakega končnega uporabnika z možnostjo brezplačnega vračila embalaže. Vračilo embalaže se lahko zgodi neposredno ob dobavi embaliranega blaga ali pozneje na za to določenem mestu. Kaj ...

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 5. 2021

Dovoljenje za predelavo po postopku R12 in R12/R13

Lahko podjetje, ki ima dovoljenje za predelavo po postopku R12 in R12/R13, uvozi odpadno železo po R12 oz. R12/R13?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 5. 2021

Vključitev v več embalažnih shem

Smo lahko vključeni v več embalažnih shem in kaj to pomeni glede poročanja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

31. 5. 2021

Zavezanost k poročanju - pridobitelj embalaže in tudi partnerji?

Uvoznik kot pridobitelj embalaže (za rezervne dele) poroča kvartalno za uvoženo embalažo iz EU. Rezervne dele dobavljamo mreži servisnih partnerjev v Sloveniji. Ali mora zdaj po novi uredbi vsak servisni partner (ne glede na količino) tudi poročati, kljub temu, da že mi plačujemo okoljsko dajajtev in smo v shemi ?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

20. 5. 2021

Ponovna uporaba zemeljskega izkopa in pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja

Kdaj v primeru ponovne uporabe zemeljskega izkopa ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

17. 5. 2021

Prevzem neuporabljenih mask za obraz

Pod katero klasifikacijsko številko se lahko prevzamejo maske za obraz? Maske so narejene iz 50% rajonskih vlaken/50% sintetična vlakna. Maske niso bile uporabljene in so še vedno originalno zaprte, vendar se jih želi podjetje znebiti zaradi neuspešne prodaje.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 5. 2021

Označevanje materialov v embalaži

Ali je treba v skladu z 9. členom nove Uredbe o embalaži in odpadni embalaži označevati vsak posamezni material embalaže?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

07. 5. 2021

Ločeno poročanje o embalaži, sestavljeni iz več materialov

Glede na to, da je treba embalažo, sestavljene iz več kot enega materiala, ločeno poročati po vrstah materialov, ali se morajo ti materiali prišteti k skupni masi (»masa embalaže, ločena po materialih«)?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 5. 2021

Dovoljenje za prevzem starih odpadnih strojev

Ali lahko podjetje, ki je registrirano kot predelovalec, prevzame stare odpadne stroje, ki imajo kovinsko ogrodje, pod klasifikacijsko številko 20 01 40 ali pod 20 03 07? Oz. pod katero klasifikacijsko številko se lahko ti stroji prevzamejo?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

03. 5. 2021

Brezplačno vračilo odpadne embalaže v primeru individualnih sistemov ravnanja z OE

Podjetje je vpisano v evidenco individualnih sistemov ravnanja z odpadno embalažo (OE) in kot tako ima obveznost seznanjanja končnih uporabnikov o možnostih brezplačnega vračila OE. Ali ta obveznost / možnost obstaja samo za končne uporabnike na slovenskem trgu?

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

1 2 3 4 5 6 7 8

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.