Odpadna embalaža in plastika

15. 12. 2021

Tudi plastenke in pločevinke kmalu kot povratna embalaža?

V Eko krogu poudarjajo, da se kavcijski sistem kaže kot cenejši, učinkovitejši in preglednejši sistem zbiranja odpadne embalaže. Poleg tega odpira nova delovna mesta, prispeva k manj smetenja ter omogoča več ponovne uporabe embalaže pijač in kvalitetnega recikliranja. Kavcijski sistem pomeni, da potrošnik ob nakupu pijače za embalažo plača znesek ...
18. 8. 2021

Nova embalažna uredba iz aprila ni odpravila kopičenja odpadne komunalne embalaže

»Komunalna podjetja so še vedno deležna nerednega prevzema ločeno zbrane komunalne odpadne embalaže kljub temu, da so zdaj vzpostavljene prav vse zakonske podlage, po katerih morajo DROE izpolnjevati svoje obveznosti prevzema embalaže,« pojasnjuje direktor Zbornice komunalnega gospodarstva Sebastijan Zupanc.
18. 8. 2021

Na novo določeni tržni deleži DROE za drugo polovico 2021 in prvo polovico 2022

V drugi polovici letošnjega leta in prvi polovici leta 2022 veljajo nove obveznosti, ki jih je vlada sprejela pred kratkim. Predstavljene so v grafu - Tržni deleži družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE) v 2021; vir MOP
15. 3. 2021

Pred odpiranjem lahko gostinci vadijo manjšo rabo plastike

Gostinci se na julijsko omejitev rabe plastike za enkratno uporabo lahko pripravijo in dobijo znak GZS.
27. 8. 2019

Kakšne priložnosti prinaša reciklaža odpadne plastike?

Prepoved izvoza odpadne plastike v države Vzhodne Azije pomeni predvsem za Evropo in Severno Ameriko nujen premik k medsektorskem povezovanju in razvoju novih tehnologij za reciklažo plastike ter razmislekom glede zamenjave plastičnih materialov s katerimi drugimi materiali pri proizvodnji izdelkov. Zelo zanimiv članek o tem na:https://www.linkedin.com ...
19. 6. 2019

Neenakopraven položaj domačih proizvajalcev vs. proizvajalcem iz tretjih držav

Hitra rast spletne prodaje v zadnjih letih pomeni tudi hitro rast vnosa proizvodov in embalaže na trg držav članic EU. Gre za proizvode in embalažo, ki niso predmet obremenitve z okoljskimi dajatvami in stroški za ravnanje s temi proizvodi po izteku njihove življenjske dobe. Navedeno povzroča rastoče večplastne negativne posledice ...
16. 5. 2018

Odpadna embalaža ostaja na dvoriščih!

Odpadna embalaža se nabira. Že spet. In še se bo.Na dvoriščih komunalnih družb se spet nabira neprevzeta odpadna embalaža. Marca je bilo takšne embalaže 1.300 ton, aprila pa 2.300 ton, je včeraj povedala generalna direktorica direktorata za okolje Tanja Bolte in napovedala: »Velika verjetnost je, da bomo ...
16. 5. 2018

Spodbude za reciklažo plastičnih odpadkov

Evropska strategija se osredotoča na ukrepe preprečevanja nenamernega prehoda odpadkov plastike v širše okolje.V Evropi vsako leto ustvarimo 25 milijonov ton plastičnih odpadkov, od katerih se manj kot 30 odstotkov zbere za recikliranje. Vseevropska strategija za plastiko, ki je bila objavljena 16. januarja letos, predvideva, da naj bi bila ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.