Odpadna električna in elektronska oprema iz dejavnosti

Predogled vsebine

16 02 09* Transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo PCB

16 02 10* Zavržena oprema, ki vsebuje PCB ali je onesnažena z njimi in ni navedena v 16 02 09

16 02 11* Zavržena oprema, ki vsebuje fluorokloroogljikovodike, HCFC, HFC

16 02 12* Zavržena oprema, ki vsebuje prosti azbest

16 ...

Za dostop do vsebine postanite naročnik:

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.