Čezmejno pošiljanje odpadkov

24. 6. 2022

Pošiljke odpadkov, za katere velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja

Za pošiljke naslednjih odpadkov velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja v skladu z določbami tega naslova:
14. 6. 2021

Pošiljanje odpadkov po izdaji soglasja

Prijavitelj: Izpolni transportni dokument (dejanski datum pošiljke), tri delovne dni pred začetkom pošiljanja pošiljko najavi pošiljko na ministrstvo izvozne in ciljne države. Obdrži en izvod izpolnjenega transportnega dokumenta. Pošiljko odpadkov morajo spremljati naslednji dokumenti: soglasje (notifikacija), transportni obrazec, carinski dokumenti (za članice izven EU), opis nastanka odpadkov in okvirna sestava ...
31. 5. 2021

Postopek izdaje soglasja za čezmejno pošiljanje odpadkov

Postopek predhodne pisne prijave in soglasja velja za pošiljke naslednjih odpadkov:za vse odpadke, če so namenjeni za postopke odstranjevanja;za naslednje odpadke, če so namenjeni za postopke predelave:- odpadki, navedeni v Prilogi IV, ki vključuje med drugim tudi odpadke, navedene v prilogah II in VIII Baselske konvencije;- odpadki, navedeni ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.