Ravnanje z odpadki

14. 6. 2021

Vloga za pridobitev OVD za predelavo odpadkov

Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov mora vsebovati podatke o:  Imenu in naslovu oz. firmi in sedežu, dejavnosti in matični številki vlagatelja Klasifikacijskih številkah in količinah odpadkov, ki se bodo predelovali Predvidenem postopku in predvideni metodi predelave Kraju predelave odpadkov Napravi in njenem obratovanju, zlasti glede vplivov ...
14. 6. 2021

Predelava odpadkov po postopku R 10

Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (UL RS št. 34/08, 61/11) Predelava odpadkov po postopku R10 je vnos odpadkov – predvsem zemeljskega izkopa v ali na tla v korist kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje stanja tal Vnos zemeljskega izkopa v tla se lahko ob izpolnjevanju predpisanih pogojev ...
14. 6. 2021

Pošiljanje odpadkov po izdaji soglasja

Prijavitelj: Izpolni transportni dokument (dejanski datum pošiljke), tri delovne dni pred začetkom pošiljanja pošiljko najavi pošiljko na ministrstvo izvozne in ciljne države. Obdrži en izvod izpolnjenega transportnega dokumenta. Pošiljko odpadkov morajo spremljati naslednji dokumenti: soglasje (notifikacija), transportni obrazec, carinski dokumenti (za članice izven EU), opis nastanka odpadkov in okvirna sestava ...
02. 6. 2021

Postopek določitve številke odpadku

ŠESTMESTNA ŠTEVILČNA KODA :_ _ _ _ _ _nevarni odpadki označeni z zvezdico (*)_ _ _ _ _ _ GLAVNA SKUPINA : vir odpadka (20 skupin) glede na dejavnost_ _ _ _ _ _ PODSKUPINA : po posameznih področjih znotraj skupine_ _ _ _ _ _ PODSKUPINA : točno določen ...
31. 5. 2021

Postopek izdaje soglasja za čezmejno pošiljanje odpadkov

Postopek predhodne pisne prijave in soglasja velja za pošiljke naslednjih odpadkov:za vse odpadke, če so namenjeni za postopke odstranjevanja;za naslednje odpadke, če so namenjeni za postopke predelave:- odpadki, navedeni v Prilogi IV, ki vključuje med drugim tudi odpadke, navedene v prilogah II in VIII Baselske konvencije;- odpadki, navedeni ...
03. 5. 2021

Določitev številke odpadku v primeru odpadnih kovin

02 01 10 Odpadne kovine 12 01 01 Opilki in ostružki železa 12 01 02 Prah in delci železa 12 01 03 Opilki in ostružki barvnih kovin 12 01 04 Prah in delci barvnih kovin 12 01 05 Drobci in ostružki plastike 12 01 13 Odpadki iz varjenja 16 01 ...
15. 4. 2021

Razvrščanje gradbenih odpadkov

Obvestilo Evropske Komisije o tehničnih smernicah o razvrščanju odpadkov (2018/C 124/01)
07. 4. 2021

Odpadki se dražijo - zakaj?

Prevladujoča dejavnika - krožna ekonomija in z njo apel Evropske komisije k reciklaži odpadkov v okviru EU, epidemija koronavirusa (kar vpliva na povečano porabo plastike) ter poslovanje družb za ravnanje z odpadno embalažo (DROE).

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

06. 4. 2021

Med epidemijo številne nepravilnosti pri odlaganju odpadkov.

Veste, kam sodijo zobne ščetke, posteljnina, čevlji, cigareti, jajčna lupina?

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.