Poročila in evidenčni listi, pogodbena razmerja z DROE

30. 1. 2022

Kdo poroča o nastalih odpadkih?

Poročilo o nastalih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto morajo predložiti vsi izvirni povzročitelji (prave osebe ali samostojni podjetniki posamezniki), pri katerih je v preteklem koledarskem letu zaradi njihove dejavnosti:nastalo 10 ton ali več vseh odpadkov alinastalo 5 kg ali več nevarnih odpadkov aliso ...
20. 5. 2021

Prednosti skupnega sistema za ravnanje z odpadno embalažo v primerjavi z individualnim sistemom

Pri skupnem izpolnjevanju obveznosti po sklenitvi pogodbe z družbo za ravnanje z odpadno embalažo zavezanec njim plačuje stroške opravljenih storitev, njim sporoča podatke, DROE poskrbi za odpadno embalažo. Zavezanec morate samo o tem, da ima pogodbo z DROE, obveščati svoje kupce.

Samo za brezplačno registrirane uporabnike

16. 3. 2021

Poročanje v tabeli »Pregled prometa s plastičnimi nosilnimi vrečkami« - plastični materiali za plastične nosilne vrečke.

Zavezance za okoljsko dajatev za odpadno embalažo, predvsem proizvajalce in pridobitelje plastičnih nosilnih vrečk obveščamo, da je potrebno v obračunu okoljske dajatve za odpadno embalažo za davčna obdobja od 1. 1. 2021 v tabeli »PREGLED PROMETA S PLASTIČNIMI NOSILNIMI VREČKAMI«, kjer se sporočajo podatki o vrstah in količinah plastičnih nosilnih ...
14. 3. 2018

Pomembno o evidenčnih listih

Evidenčni list je listina, s katero imetnik odpadkov in oseba, ki odpadke prevzame, potrdita oddajo in prevzem pošiljke odpadkov v Sloveniji.Kdo so osebe, ki so na evidenčnem listu:–         POŠILJATELJ ima lahko status:Izvirni povzročiteljZbiralecPredelovalec/odstranjevalec–         PREVOZNIK:Izberi prevoznikaUporabi pošiljateljaUporabi prevzemnika–         PREVZEMNIK ima lahko status:Zbiralec ...
14. 3. 2018

Vodenje evidenc o odpadkih

Izvirni povzročitelj mora voditi evidenco o nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi, v kateri so podatki o številkah odpadkov in količinah:O nastalih odpadkov in virih njihovega nastajanjaO začasno skladiščenih odpadkihOdpadkov, ki jih obdeluje samOdpadkov, oddanih v nadaljnje ravnanje drugim osebam v RS, inOdpadkov, poslanih v ...

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.