Predlagana Uredba o dopolnitvi uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

30. 5. 2022

Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor; V medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.

30.5.2022 predlog predložen v vladni postopek.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.