PREDLAGANA uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev

26. 5. 2022

25.5.2022 dana Uredba v medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodaje. Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor. Komentiranje omogočeno.

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.