Predlagana in sprejeta zakonodaja

14. 4. 2021

Kaj prinaša sprememba Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS št. 54/21)
08. 3. 2021

Pred nami so predlagane spremembe zakona o vodah

V društvu Eko krog, civilni iniciativi Danes ter društvu Eko Anhovo in dolina Soče so se odzvali na predlagane spremembe zakona o vodah, ki naj bi ga spreminjali po skrajšanem postopku. Po prepričanju naštetih bi spremenjen zakon zaradi "parcialnih ekonomskih koristi naše vodne vire, vključno s pitno vodo, izpostavil posegom ...
02. 2. 2021

29.1.2021: Nova Uredba o odlagališčih odpadkov

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29.1.2021
02. 2. 2021

29.1.2021: Novi Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode

Uradni list RS, št. 13/2021 z dne 29.1.2021
26. 1. 2021

Uredba o odlagališčih odpadkov

V obravnavi
25. 1. 2021

Zakaj sploh sprejemamo novi ZVO-2?

V prvi vrsti gre za odgovornejše ravnanje z odpadki
20. 1. 2021

Kaj prinaša nov Zakon o varstvu okolja ZVO-2?

Predvidene novosti, Osnutek Zakona o varstvu okolja ZVO-2 v javni obravnavi predvidoma do 6. marca

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.