Predlagana in sprejeta zakonodaja

30. 6. 2022

Usmeritve za določitev mejne vrednosti v predlogu programa obratovalnega monitoringa za naprave, katerim so ravni emisij določene v zaključkih o BAT

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22; ZVO-2) v 116. členu in Uredba vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22; v nadaljevanju: Uredba IED2) v 21. členu v povezavi s 16. in 17. členom te uredbe prinašata nekatere novosti, ki ...
23. 6. 2022

PREDLAGANA uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o embalaži in odpadni embalaži

Predpis v pripravi znotraj ministrstva. Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor.
16. 6. 2022

Predlagana Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic

Predpis v pripravi znotraj ministrstva. Komentiranje je omogočeno. Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor.
06. 6. 2022

SPREJETA Uredba o odpadkih

31.5.2022 dana v objavo za Uradni list. Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostorUradni list RS št. 77/2022 z dne 31.5.2022Uredba začne veljati 14. junija 2022.
03. 6. 2022

SPREJETA Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije

Uredba velja od 28.5.2022. Uradni list RS, št. 68/2022 z dne 13.5.2022
30. 5. 2022

Predlagana Uredba o dopolnitvi uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

Predlagatelj Ministrstvo za okolje in prostor; V medresorsko usklajevanje in na Službo vlade za zakonodajo.30.5.2022 predlog predložen v vladni postopek.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.