Akcije nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov v juliju in avgustu

22. 9. 2021

Poročilo Inšpekcije za okolje 8.9.2021

Inšpektorji za okolje so skupaj s predstavniki Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) in Policije tudi v poletnih mesecih opravili več skupnih akcij nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov. Nadzori so potekali na avtocestnih počivališčih Dolinsko, Povir, Lormanje in Šempas, na avtocestnih kontrolnih točkah Log pri Brezovici, Torovo in Kompolje, mejnem prehodu Vič in v pristanišču Luka Koper.

Na vseh naštetih lokacijah je bilo pregledano 94 pošiljk odpadkov in sicer je bilo opravljenih 53 dokumentarnih pregledov ter 41 fizičnih pregledov odpadkov. Poleg tega je bilo opravljenih tudi večje število fizičnih pregledov tovornih vozil, ki niso bila označena s tablo »A« za čezmejno pošiljanje odpadkov kot tudi vozila, ki so prevažala odpadke znotraj Slovenije.

Predstavniki nadzornih organov so pregledovali pošiljke naslednjih vrst odpadkov: odpadna plastika, odpadni papir, odpadne gume, izrabljena motorna vozila, iz odpadkov pripravljeno gorivo (RDF), odpadne svinčeve baterije, odpadni kompost, odpadni tekstil, odpadni les ter odpadne kovine in nekovine. V večini primerov je šlo za prevoz nenevarnih odpadkov s spremljajočim dokumentom iz Priloge VII, v dveh primerih sta bili obravnavani pošiljki aluminija oz. stekla, katerima je prenehal status odpadka glede na evropski uredbi o prenehanju statusa odpadka (UREDBA SVETA (EU) št. 333/2011 z dne 31. marca 2011o merilih za določitev, kdaj določene vrste odpadnih kovin prenehajo biti odpadek – aluminij ter UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012z dne 10. decembra 2012o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek – steklo). Pri obeh pošiljkah sta prevoznika dostavila ustrezno izpolnjene izjave o skladnosti.

Večjih kršitev predstavniki nadzornih organov niso odkrili, izrečeni sta bili dve globi prevoznikom zaradi nepravilno oz. nepopolno izpolnjenih dokumentov iz Priloge VII Uredbe 1013/2006 (del dokumenta (polje 5), ki je namenjen vpisu podatkov o prevoznikih). Skupni nadzori se bodo nadaljevali tudi v prihodnje.

Vir: Nadzor nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.