mag. Slavko Dvoršak

univ. dipl. ekon.

mag. Slavko Dvoršak je končal podiplomski študij na Tehnični univerzi na Dunaju in ima več kot 15 let izkušenj na področju ravnanja z odpadki. Svojo poklicno pot je začel v podjetju RVT d.o.o. (Restoff Verwertungs Technology) in jo nadaljeval v podjetju Gorenje Surovina d.o.o., kjer je med drugim odgovoren za varstvo okolja in standard ISO 14001. Ukvarja se s postopki pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj, monitoringi in postopki čezmejnega premeščanja odpadkov. Pri delu se srečuje tudi s svetovanjem poslovnim partnerjem, ki imajo težave na področju varstva okolja in ravnanja z odpadki, preverja skladnosti delovanja z okoljskimi predpisi, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki in individualne načrte ravnanja z odpadno embalažo ter drugo.

Nazaj