Jožef Ožvatič

Jožef Ožvatič se je leta1994 zaposlil na Republiški postaji prometne policije, kjer je bila glavna prioriteta delo na kršitvah cestno-prometnih predpisov tovornih vozil, med drugim posebej ADR prevozov. Januarja 2004 je opravil izpit za varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga. Tako je združil znanje, ki ga je pridobil na prometni policiji, in strokovno znanje, ki zahteva delo na področju ADR. Za več podjetij opravlja delo varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga, za njih pripravlja potrebne evidence in izvaja izredne prevoze.