Pomembni roki, ki jih določa novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)

21. 6. 2022

Glavni roki, ki jih morate upoštevati po novem ZVO-2:

  • 13.10.2022 (v šestih mesecih po uveljavitvi ZVO-2) morajo obstoječi predelovalci in zbiralci odpadkov ter trgovci in posredniki odpadkov, ki imajo odpadke v fizični lasti, ministrstvu sporočiti podatke o tem, ali imajo lastninsko pravico nad nepremičninami in premičninami za opravljanje svoje dejavnosti zbiranja, predelave ali odstranjevanja odpadkov.
  • 13.4.2027 (v petih letih od dneva uveljavitve ZVO-2) morajo obstoječi predelovalci in zbiralci odpadkov pridobiti lastninsko pravico. Zavezanci, ki opravljajo dejavnost zbiranja odpadnega blata, ki nastaja pri čiščenju komunalnih odpadnih voda, morajo lastninsko pravico pridobiti v enem letu. Od teh zavezancev so izvzeti izvajalci obvezne občinske ali državne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.
  • 13.7.2022 (v treh mesecih od uveljavitve ZVO-2) morajo vsi upravljavci, ki morajo imeti okoljevarstveno dovoljenje (povzročitelji obremenitve) imenovati skrbnika varstva okolja ter pisno določiti njegove naloge in morebitna pooblastila ter obvestiti ministrstvo.
  • 13.10.2023 (v 18-ih mesecih od uveljavitve ZVO-2) mora povzročitelj obremenitve urediti zavarovanje odgovornosti za nastanek okoljske škode.
  • 25.11.2022 (v šestih mesecih od uveljavitve Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije – velja od 25.5.2022) morajo obstoječi upravljavci naprav z veljavnimi okoljevarstvenim dovoljenjem predložiti oceno možnosti onesnaženja aliizhodiščno poročilo
  • 13.7.2022 (v treh mesecih od uveljavitve ZVO-2, poteklo 6 mesecev od uveljavitve novih ali posodobljenih BAT zaključkov, 4 leta še ni minilo) morajo obstoječi upravljavci naprav, ki povzročajo industrijske emisije (110. člen) izdelati pisno opredelitev glede izpolnjevanja vseh za napravo relevantnih BAT zaključkov
  • 13.8.2022 (v štirih mesecih od uveljavitve ZVO-2, poteklo obdobje 4 let od uveljavitve novih ali posodobljenih BAT zaključkov), ) vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja

Nazaj

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.