AKTUALNO

21. 6. 2022

Pomembni roki, ki jih določa novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)

Glavni roki, ki jih morate upoštevati po novem ZVO-2:13.10.2022 (v šestih mesecih po uveljavitvi ZVO-2) morajo obstoječi predelovalci in zbiralci odpadkov ter trgovci in posredniki odpadkov, ki imajo odpadke v fizični lasti, ministrstvu sporočiti podatke o tem, ali imajo lastninsko pravico nad nepremičninami in premičninami za opravljanje ...
14. 6. 2022

Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži izvrševanje tretjega in četrtega odstavka 37. člena, četrtega, petega, šestega, sedmega, osmega, devetega in enajstega odstavka 38. člena, prvega odstavka 40. člena, 41. člena ter prvega, tretjega, četrtega,

Pobudo so vložili družba, ki je imetnica okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljevanju OVD) za upravljanje skupnega sistema upravljanja s komunalno in ne komunalno odpadno embalažo ter imetnica odločb o potrditvi skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, z odpadnimi nagrobnimi svečami in z odpadnimi baterijami in akumulatorji (v nadaljevanju ...
16. 5. 2022

15. maj - svetovni dan podnebnih sprememb

Slovenija je pri doseganju zastavljenih podnebnih ciljev pred velikimi izzivi. Naš skupni cilj je, da do leta 2050 postanemo podnebno nevtralna družba. Za blaženje podnebnih sprememb je nujno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. Za prilagajanje podnebnim spremembam v Sloveniji je ključno krepiti odpornost na vplive podnebnih sprememb in učinkovito sistemsko izvajanje ...
05. 5. 2022

11. maj 2022, od 10.00 do 12.00 preko ZOOM povezave: Kaj novega, s poudarkom na odpadkih, prinaša novi Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)

Predavateljica: Polonca Poljanec Perič (Environ, d.o.o.)Brezplačno za naročnike portala e-Okolje
22. 4. 2022

22. april -svetovni dan Zemlje

Prvi Dan Zemlje je bil 22. aprila 1970. Leta 1969 je na Unescovi konferenci v San Franciscu, mirovni aktivist John McConnell predlagal dan spomina na Zemljo, ki bi se praznoval na prvi pomladni dan 21. marca 1970. Ta dan je bil kasneje potrdil Generalni sekretar OZN U Thant. Mesec dni ...
22. 4. 2022

Dan brez zavržene hrane

Odpadna hrana ni samo moralno in etično sporna. V EU zavržemo kar 20 % vse hrane, ki je bila pridelana za namen prehrane ljudi, prav tako je odpadna hrana tretji največji povzročitelj toplogrednih plinov. Zavedati se moramo, da s tem ko zavržemo hrano, ne zavržemo samo tistega pikastega jabolka, ki nam ...
09. 3. 2022

31.3.2022: Obvezno poročati o količini nevarnih kemikalij!

Podatke o proizvodnji, vnosu in dajanju v promet kemikalij se sporoči Uradu RS za kemikalije najpozneje do 31. marca za prejšnje leto.Sporoča se za kemikalije, ki imajo vsaj enega od naslednjih stavkov o nevarnosti: Akutno strupeno, razreda 1 in 2 (H300, H310, H330) Akutno strupeno, razreda 3 (H301, H311 ...
09. 3. 2022

31.3.2022: Obvezno poročati o količini embalaže in nastalih odpadkih!

Do 31. 3. 2022 morajo poročati osebe, ki so dajale embalažo v promet (embaler, pridobitelj blaga ter proizvajalec in pridobitelj embalaže) po stari Uredbi (Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57 ...
15. 2. 2022

Do 31. marca 2022 boste zadnjič poročali o količini embalaže, dane v promet, za obdobje januar - junij 2021

Embaler, pridobitelj blaga ter proizvajalec in pridobitelj embalaže iz prvega odstavka 25. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68 ...
24. 1. 2022

Tudi cene ravnanja z biološkimi odpadki so se povišale!

Cene za prevzem in obdelavo biološko razgradljivih odpadkov so se v zadnjem letu več kot podvojile. Razlogi: pomanjkanje obratov za obdelavo, zaradi boljšega ločevanja se zbere več takšnih odpadkov, dražji pa jih tudi vse večji izvoz odpadkov.

Imate vprašanje?

Z veseljem vam odgovorimo še isti dan.